تقاضای کمک و تسهیلات کم بهره به مراکز و دفاتر روان شناسی و مشاوره

تقاضای کمک و تسهیلات کم بهره به مراکز و دفاتر روان شناسی و مشاوره

به اطلاع کلیه مسئولین دفاتر و مراکز خدمات روان شناسی و مشاوره تابع سازمان نظام روان شناسی و مشاوره می رساند؛ پس از شیوع ویروس کرونا  در اسفندماه و تعطیلی دفاتر و مراکز،  سازمان نظام روان شناسی و  مشاوره  اولین سازمان صنفی بود که طی  نامه شماره 1020/99 مورخ 99/02/7 به معاون اول ریاست جمهوری تقاضای کمک و تسهیلات کم بهره به مراکز و دفاتر را نمود (پیوست). از آنجا در دسته بندی ستاد  ملی و وزارت  تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مراکز و  دفاتر جزء رسته های مشاغل  آسیب دیده از بیماری لحاظ  نشده اند اما با پیگیری  مستمر نهایتاً دفتر  معاون اول ریاست جمهوری طی نامه شماره  23805 مورخ 99/03/11  به  معاون  محترم اقتصادی رئیس جمهور  جناب آقای دکتر نهاوندیان (پیوست) خواستار امکان استفاده از تسهیلات کم بهره برای دفاتر و  مراکز سازمان نظام روان شناسی و مشاوره شده است، در این باره سازمان به جدیت  در حال پیگیری است. هرگونه  اقدام منتهی به نتیجه اطلاع رسانی خواهد شد.

 

                                                                روابط عمومی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

                                                                                      99/05/11  


                                             

دیدگاه خود را بیان کنید