نصیحت زیبای لقمان حکیم به پسرش

نصیحت زیبای لقمان  حکیم به پسرش

 روزی لقمان به پسرش گفت : امروز به تو سه پند می دهم که کامروا شوی:

 

اول اینکه :    سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری

دوم اینکه :    در بهترین بستر و رختخواب جهان بخوابی

 سوم اینکه :   در بهترین کاخها و خانه های جهان زندگی کنی

 

پسر لقمان گفت : ای پدر ما یک خانواده بسیار فقیر هستیم . چطور من می توانم این کارها را انجام دهم ؟


لقمان جواب داد:

salamatomehr 

اگر کمی دیرتر و کمتر غذا بخوری، هر غذایی که می خوری طعم بهترین غذای جهان را می دهد.

 

اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخوابی در هر جا که خوابیده ای احساس می کنی بهترین خوابگاه جهان است.

 

و اگر با مردم دوستی کنی، در قلب آنها جای می گیری و آنوقت بهترین خانه های جهان مال توست.

رادیو ثروت

دیدگاه خود را بیان کنید