خانه : اطلاعیه ها و سوالات متداولDSM-V  یا (DSM 5)چه تغییراتی نسبت به DSM-IV-TR داشته است ؟ 2013 به بعد
اطلاعیه ها و سوالات متداول

DSM-V یا (DSM 5)چه تغییراتی نسبت به DSM-IV-TR داشته است ؟ 2013 به بعد

 دکتر فرهاد طارمیان، روان­شناس بالینی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان زهرا باقری، دانشجوی کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان رقیه احمدی­زاده، دانشجوی کارشناسی ارشدروان­شناسی بالینی، دانشگاه...

پاسخ به یکی از رایجترین سوالات دانشجویان غیر مرتبط با روانشناسی
اطلاعیه ها و سوالات متداول

پاسخ به یکی از رایجترین سوالات دانشجویان غیر مرتبط با روانشناسی

قابل توجه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان گرامی با توجه به تاسیس " کارگروه تخصصی مطالعات روان شناسی فرهنگی در ایران " با هدف مطالعه و نظریه پردازی در حوزه روان شناسی فرهنگی، روان درمانی فرهنگی با رویکرد ایرانی - اسلامی، بررسی مولفه ...