خانه : دانلود مقالات تخصصیافزودن امگا ۳ به درمان نگهدارنده در افسردگی راجعه تک قطبی   Adding omega-3 to mainenant antidepressant therapy in recurrent depressive disorder
دانلود مقالات تخصصی

افزودن امگا ۳ به درمان نگهدارنده در افسردگی راجعه تک قطبی Adding omega-3 to mainenant antidepressant therapy in recurrent depressive disorder

Background Depression is one of the most common psychological disorders. Most depressed patients experience multiple recurrences despite the pharmacologic therapy. Many studies have reported that countries with high rates of fish consumption ha...

بررسی مقدماتی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه افسردگی کودکان     Investigating Primary Psychometric Properties of Children's Depression Inventory (CDI)
دانلود مقالات تخصصی

بررسی مقدماتی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه افسردگی کودکان Investigating Primary Psychometric Properties of Children's Depression Inventory (CDI)

هدف از پژوهش حاضر بررسی مقدماتی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه افسردگی کودکان است. نمونه پژوهش شامل 407 دانش آموز 12 الی 14 سال (234 پسر و 173 دختر) است که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه افسردگی کودکان،...

مقاله در قالب پوستر ( اعتماد به نفس ) دلایل ضعف و راهکارهای تقویت آن
دانلود مقالات تخصصی

مقاله در قالب پوستر ( اعتماد به نفس ) دلایل ضعف و راهکارهای تقویت آن

سایر مقالات را از وب سایت دریافت نمائید.

مقاله ( مهارت نه گفتن ) جراتمندی
دانلود مقالات تخصصی

مقاله ( مهارت نه گفتن ) جراتمندی

نگاهی به اختلال نافرمانی مقابله اي، اختلال سلوك و ویژگیهاي جامعه ستیزي
دانلود مقالات تخصصی

نگاهی به اختلال نافرمانی مقابله اي، اختلال سلوك و ویژگیهاي جامعه ستیزي

دانلود سایر فایلهای مفید و مطالب موثر در زمینه کودک 

paradoxical intention techniqueآشنایی با تکنیک قصد متناقض ( متضاد)+ تکنیک بازتاب زدایی
دانلود مقالات تخصصی

paradoxical intention techniqueآشنایی با تکنیک قصد متناقض ( متضاد)+ تکنیک بازتاب زدایی

به عنوان مثال به فرد مبتلا به ترس از فضای باز یا فردی كه می‌ترسد هنگام راه رفتن در خیابان غش كند، گفته می‌شود حداكثر تلاش خود را بكند كه غش كند و حتی در این كار مبالغه كند. وقتی او در می‌یابد كه قادر به انجام این كار نیست، به راحتی ...

رواندرمانی های موج سوم: خاستگاه، حال و چشم انداز : با تاکید بر( طرحواره درمانی)
دانلود مقالات تخصصی

رواندرمانی های موج سوم: خاستگاه، حال و چشم انداز : با تاکید بر( طرحواره درمانی)

دانلود مقاله از سایت مرجع

کشف جدید دانشمندان درباره ی گفتگوی نورونها ( درمان پارکینسون و اعتیاد)
دانلود مقالات تخصصی

کشف جدید دانشمندان درباره ی گفتگوی نورونها ( درمان پارکینسون و اعتیاد)

متن کامل را در لینک زیر مطالعه فرمایید       How Neurons Talk to Each Other - Neuroscience News           http://neurosciencenews.com/neural-communication-7326/

درمان اختلال اضطراب تعميم يافته با استفاده از روي آوردهاي درمانگري دارويي و روان پويشي
دانلود مقالات تخصصی

درمان اختلال اضطراب تعميم يافته با استفاده از روي آوردهاي درمانگري دارويي و روان پويشي

  دانلود

بررسی رابطه تلویزیون و پرخاشگری کودکان و نوجوانان از دیدگاه مربیان مدارس و مشاوران کلینیکی
دانلود مقالات تخصصی

بررسی رابطه تلویزیون و پرخاشگری کودکان و نوجوانان از دیدگاه مربیان مدارس و مشاوران کلینیکی

بررسی رابطه خشونت تلویزیونی با خشونت واقعی در میان کودکان مقدمه با نگاهی به دنیاي اطراف خود، به روشنی درمی یابیم که در دنیاي امروز، خشونت موج می زند و خشن بودن نشانه قدرت است و جذّابیت زیادي دارد. در این دنیا، انسان ها در لحظاتی که تحت ف...