40 نکته در بهبود خواب بهتر

40 نکته در بهبود خواب بهتر

 1-  ساعت خوابیدن و بیدارشدن خود را در طول هفته منظم کنیم در ساعت معینی بخوابیم و بیدارشویم.

2-  عصرها از خوابیدن طولانی پرهیز کنیم.(بیش از یک ساعت نخوابیم).

3- از خوابیدن در ساعت های پایانی عصر و نزدیک به شب پرهیز کنیم.

4-  یک تا دو ساعت قبل از خواب از نوشیدن مایعات محرک مثل جای، قهوه و نوشابه پرهیز کنیم.

5- شب ها از دیدن فیلم های خشن و غمناک پرهیز کنیم.

6- از رختخواب فقط برای خوابیدن استفاده کنیم نه مطالعه کردن یا فعالیت های دیگر.

7 - زمانی که احساس خواب می کنیم به رختخواب برویم. فاصله بین رفتن به رختخواب با خوابیدن نباید بیشتر از ۱۵ الی ۳۰ دقیقه باشد.

  8-  به هیچ وجه سعی نکنیم خود را به زور در رختخواب نگه داریم، درصورتی که خوابمان نمی برد از رختخواب خارج شویم و به کاری که علاقمند هستیم بپردازیم.

9- درصورتی که افکار مزاحم در رختخواب مانع استراحت ما می شوند، از رختخواب خارج شویم و افکار خود را بازگو کنیم به زبان بیاوریم یا روی یک کاغذ بنویسیم و سپس به رختخواب برویم.

10- درمان نگرانی و اضطراب و استرس و افسردگی را پیگیری کنیم .

11- چکاپ پزشکی و آزمایشگاهی داشته باشیم تا کم کاری تیروئید و مشکلات کمبود آهن و سایر ویتامین ها در بدن که باعث بروز خستگی می شوند شناسایی شوند .


*


دیدگاه خود را بیان کنیدنظرسنجی