لزوم پوشش بیمه ای کلیه گرایش های روانشناسی جهت افزایش سطح سلامت روان جامعه

لزوم پوشش بیمه ای کلیه گرایش های روانشناسی جهت افزایش سطح سلامت روان جامعه

به گزارش سلامت و مهر به نقل از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره : رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره گفت: برای ارتقای سلامت روان جامعه، باید تمام گرایش‌های روانشناسی و مشاوره، تحت پوشش قرار گیرد تا این خدمات از لوکس بودن خارج شود.

اولین چالش پوشش ۷۰ درصدی خدمات روانشناسی و مشاوره توسط بیمه سلامت این است که مصادیق مراجعه به روانشناسی سلامت دیده نشده و حوزه فعالیت آن را با روانشناسی بالینی مشترک در نظر گرفته است.


 دیگر مشکل این دستورالعمل تخصصی نبودن آن است. مثلا اختلالاتی ذکر شده که باید روانشناسان تربیتی، کودکان استثنایی و... درمان کنند که متاسفانه چون نامی از متخصصان رشته نیامده، طبعا نمی‌توانند از بیمه استفاده کنند.


 بخشی از جامعه قدرت استفاده از خدمات سلامت روانی را ندارند.


برای ارتقای سلامت جامعه به ناچار باید سایر گرایش های روانشناسی و مشاوره را نیز تحت پوشش بیمه ای قرار داده و این خدمات را از لوکس بودن در بیاوریم

دیدگاه خود را بیان کنیدنظرسنجی