دانلود رایگان پرسشنامه آمادگی مراجع برای تغییر قبل و بعد از درمان + روایی و پایایی

دانلود رایگان پرسشنامه آمادگی مراجع برای تغییر قبل و بعد از درمان + روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه آمادگی مراجع برای تغییر قبل و بعد از درمان می توانید نمره گذاری نمائید . 23 سوال

انگیزش 8 آیتم

اراده 5 آیتم

تجربه 4 آیتم

حمایت 6 آیتم


*

سایر پرسشنامه های جالب و کاربردی روانشناسی را از همین وب سایت دانلود نمائید .


دیدگاه خود را بیان کنیدنظرسنجی