خانه : روانشناسی مثبتویژگیهای یک شخصیت سالم را میدانید؟
روانشناسی مثبت

ویژگیهای یک شخصیت سالم را میدانید؟

هنگامی که در کنارش هستید ، از آه و ناله ، گله و شکایت و نق زدن و افسوس خوردن خبری نیست . از ظاهر و قیافه خود خشنود است . همیشه خرسند و خشنود است . هیچ گاه در آرزومندی به سر نمی برد . به سادگی با شرایط روزگار سازگار است . اگر...

مثبت اندیشی چگونه است و مزایای آن چیست ؟
روانشناسی مثبت

مثبت اندیشی چگونه است و مزایای آن چیست ؟

4- سعي كنيم در گفتار و برخوردهاي روزانه از كلمات و جملات مثبت  استفاده كنيم . مثلا در ملاقات با ديگران به جاي استفاده از كلمه "خست ه نباشيد" كه داراي بار منفي و القاي حس خستگي است ، بگوييم "خدا  قوت" ، "شا...


نظرسنجی