کتاب : علوم اعصاب شناختیتکامل مغز انسان
علوم اعصاب شناختی

تکامل مغز انسان

عملكرد دو ژن مورد نظر با اندازه مغز انسان در ارتباط است و بررسی های انجام شده بر روی آنها نشان می دهد واریته های جدیدی در حدود ۵ هزار و ۸۰۰ سال پیش ظهور یافته اند كه هم اكنون، فقط در میان ۳۰ درصد از انسان های امروزی وجود دارد. به گفته دانشمند...


نظرسنجی