تست و آزمون : توانبخشیپرسشنامه غربالگری اختلالات طیف اوتیسم (ASD) اختلالات عصبی - رشدی DSM-5
توانبخشی

پرسشنامه غربالگری اختلالات طیف اوتیسم (ASD) اختلالات عصبی - رشدی DSM-5

    علائم اختلالات طیف اتیسم: - عدم تقلید کردن این کودکان از رفتار بزرگسالان -بروز حالتهای ترس یا وحشت شدید - استفاده از اشاره به جای کلام برای مطرح کردن درخواست - این کودکان صداهائی با تن زیر مانند صدای ای ...

دانلود پرسشنامه اختلال هماهنگی رشدی ویلسون + روش اجرا و نمره گذاری و تفسیر + 2 مقاله تخصصی ضمیمه
توانبخشی

دانلود پرسشنامه اختلال هماهنگی رشدی ویلسون + روش اجرا و نمره گذاری و تفسیر + 2 مقاله تخصصی ضمیمه

مزایای استفاده از وب سایت سلامت و مهر 


نظرسنجی