فیلم : دانلود فیلم آموزشی روانشناسیدانلود فیلم کوتاه مصاحبه ی تخصصی  با اسکیزوفرن کاتاتونیک به زبان اصلی
دانلود فیلم آموزشی روانشناسی

دانلود فیلم کوتاه مصاحبه ی تخصصی با اسکیزوفرن کاتاتونیک به زبان اصلی

  دانلود فیلم روانشناسی اسکیزوفرن کاتاتونیک1     اسکیزوفرنی،نوع کاتاتونیک درصورتی که نشانه بارزدرفردمبتلابه اسکیزوفرنی رفتارهای حرکتی غیرعادی باشد،این فردمبتلابه اسکیزوفرنی،نوع کاتاتونیک تشخیص داده می شود. ...

دانلود کلیپ علمی روانشناسی نظریه ی ثرندایک ( شرطی سازی عاملی - به همراه کلیپ آزمایش اجرا شده توسط ثرندایک) - رفتار گرا
دانلود فیلم آموزشی روانشناسی

دانلود کلیپ علمی روانشناسی نظریه ی ثرندایک ( شرطی سازی عاملی - به همراه کلیپ آزمایش اجرا شده توسط ثرندایک) - رفتار گرا

سه قانون اساسى يادگيرى در نظريه ثرندايک : ثرندايک پس از تحقيقات خود عوامل و شرايط مؤثر بر يادگيرى انسان را به شکل سه قانون اصلى معرفى کرد: قانون اثر[4] : قانون اثر نشاندهنده این واقعیت است...

دانلود  رایگان فیلم کوتاه آشنایی با مغز و نخاع
دانلود فیلم آموزشی روانشناسی

دانلود رایگان فیلم کوتاه آشنایی با مغز و نخاع

دانلود کلیپ مغز ما و عملکردهایش


نظرسنجی