صوتدانلود رایگان راز و رمز تن آرامی
علمی آموزشی

دانلود رایگان راز و رمز تن آرامی

دانلود تا 72 ساعت

دانلود فایل صوتی تشخیص و درمان بیش فعالی
دانلود سخنرانی روانشناسی

دانلود فایل صوتی تشخیص و درمان بیش فعالی

دانلود رمز salamatomehr

دانلود مجموعه موسیقی بی کلام آرامبخش
دانلود موسیقی آرامبخش

دانلود مجموعه موسیقی بی کلام آرامبخش

دانلود پکیج موسیقی آرامبخش

دانلود نمونه جلسه مشاوره با روش اکت (ACT )
علمی آموزشی

دانلود نمونه جلسه مشاوره با روش اکت (ACT )

  ارائه پروتکل های درمان اکت ( درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد )   

دانلود رایگان فایل صوتی کارگاه تخصصی آسیب شناسی روابط خارج زناشویی (سری سوم )
دانلود سخنرانی روانشناسی

دانلود رایگان فایل صوتی کارگاه تخصصی آسیب شناسی روابط خارج زناشویی (سری سوم )

دانلود سری سوم کارگاه تخصصی روابط خارج زناشویی - salamatomehr

دانلود رایگان فایل صوتی کارگاه تخصصی آسیب شناسی روابط خارج  زناشویی (سری دوم )
دانلود سخنرانی روانشناسی

دانلود رایگان فایل صوتی کارگاه تخصصی آسیب شناسی روابط خارج زناشویی (سری دوم )

روابط خارج زناشویی- سری دوم  3و 4 - salamatomehr 

دانلود رایگان فایل صوتی کارگاه تخصصی آسیب شناسی روابط  خارج زناشویی (سری اول )
دانلود سخنرانی روانشناسی

دانلود رایگان فایل صوتی کارگاه تخصصی آسیب شناسی روابط خارج زناشویی (سری اول )

روابط  خارج زناشویی 1 و2 - salamatomehr 

دانلود رایگان سری اول کارگاه فرزند پروری ( تولد تا 7 سالگی )
دانلود سخنرانی روانشناسی

دانلود رایگان سری اول کارگاه فرزند پروری ( تولد تا 7 سالگی )

رمز فایل   salamatomehr   دانلود سری اول 

دانلود رایگان فایل صوتی فریب در روابط
دانلود سخنرانی روانشناسی

دانلود رایگان فایل صوتی فریب در روابط

دانلود فایل

دانلود رایگان فایل صوتی مراقبه برای تجدید قوای درونی، آرامش و سلامتی به روش پیوند با زمین
دانلود سخنرانی روانشناسی

دانلود رایگان فایل صوتی مراقبه برای تجدید قوای درونی، آرامش و سلامتی به روش پیوند با زمین

دانلود


نظرسنجی