جستجوی مقالاتسبب شناسی و درمان زودرنجی irritability
خانواده - ازدواج

سبب شناسی و درمان زودرنجی irritability

گذراندن یک دوره استرس زا می تواند باعث زودرنجی بیش از حد در فرد شود. زمانی که شخصی یک رویداد استرس زای زندگی مرتبط با کار، مدرسه، آسیب، غم و اندوه تجربه می کند، ممکن است نتواند به راحتی احساسات خود را مدیریت کند و تحت فشار قرار بگیرد. این افراد اح...

چالش با باورهای مراجع دارای اختلال پانیک ( حمله وحشت زده گی ) با پرسشگری سقراطی
اختلالات روانشناختی

چالش با باورهای مراجع دارای اختلال پانیک ( حمله وحشت زده گی ) با پرسشگری سقراطی

7- الگوی شما برای آدم قوی و ضعیف چی بوده ؟ 8- شواهد موافق شما برای آدم ضعیف چیه ؟ 9- شواهد مخالف ( رد کننده ) شما برای آدم ضعیف چیه ؟ 10- گفتید که خاطر شما باید جمع باشد ، چه جوری خاطرتون جمع میشه ؟ 11- این خاطر جمعی ( اطمینان طلبی ) چه هزینه ...

یافته های جدید درباره اختلال وسواس (سکسکه مغز)
اختلالات روانشناختی

یافته های جدید درباره اختلال وسواس (سکسکه مغز)

مهدی سیاح برگرد ، دستیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و حاتم بوستانی استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز و همکارانشان در این تحقیق به بررسی اثربخشی و سلامت مصرف عصاره آبی گل گاوزبان با دور ثابت در درمان بیماران مبتلا به اختلا...


نظرسنجی