بازیابی کلمه عبور

به نکات زیر توجه کنید :
نام کاربری برای دریافت کلمه عبور اجباری است.
یکی از دو مورد ایمیل یا شماره همراه برای بازیابی کافی است. اما چنانچه هر دو را وارد کنید کلمه عبور به هر دو ارسال میشود.
ایمیل و یا شماره همراه وارد شده باید اعتبارسنجی شده باشند در غیر اینصورت اطلاعاتی به آنها ارسال نمیشود.
اگر روش ایمیل را انتخاب کرده اید ممکن است ایمیل ارسالی از طرف ما در شاخه Bulk یا Spam قرار گیرد.
اگر از روش شماره همراه استفاده می کنید مطمئن شوید امکان دریافت پیامک شما از شماره های اینترنتی مسدود نباشد.
چنانچه نام کاربری و یا ایمیل و یا شماره همراه ثبت شده خود در سیستم را نمیدانید با مدیریت سایت تماس بگیرید.نظرسنجی