الزام به دریافت مجوز برگزاری کارگاه های روانشناسی

الزام به دریافت مجوز برگزاری کارگاه های روانشناسی

برابر مصوبه شورای مرکزی آموزش سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور مورخ 1398/07/29 کلیه متقاضیان برگزاری کارگاه‌های تخصصی، آموزشی و عمومی در سراسر کشور موظفند مجوزهای لازم را از معاونت آموزش سازمان نظام دریافت نمایند.


 بدیهی است، کارگاه‌هایی که از سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره مجوز برگزاری دریافت ننمایند، غیرقانونی و مسئولیت آن برعهده برگزارکنندگان می‌باشد. معاونت انتظامی و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای مطابق قانون با افراد بدون مجوز برخورد خواهد کرد.

                                                           معاونت آموزش سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره ج.ا.ا

                                                                                                98/08/8

 

دیدگاه خود را بیان کنید