تست و آزمونپرسشنامه ترس از ارزیابی منفی (BFNES)(واتسون و فرند ؛۱۹۶۹)+ نمره گذاری و تفسیر و راهنمای ورود داده ها در spss
ارتباط

پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی (BFNES)(واتسون و فرند ؛۱۹۶۹)+ نمره گذاری و تفسیر و راهنمای ورود داده ها در spss

پرسشنامه های مرتبط با هراس اجتماعی در وب سایت موجود است

پرسشنامه سنجش قاطعیت ( نه گفتن)+روایی و پایایی + نمره گذاری و تفسیر
ارتباط

پرسشنامه سنجش قاطعیت ( نه گفتن)+روایی و پایایی + نمره گذاری و تفسیر

تکنیک های تقویت مهارت نه گفتن

می خواهم درمانگر حرفه ای شوم و نظر بیمار در مورد درمان و خودم را بدانم ( این پرسشنامه 33 سوالی را از دست ندهید)
اداری مدیریتی

می خواهم درمانگر حرفه ای شوم و نظر بیمار در مورد درمان و خودم را بدانم ( این پرسشنامه 33 سوالی را از دست ندهید)

سایر پرسشنامه های حرفه ای در همین وب سایت

دانلود فرم تجدید نظر شده پرسشنامه حالت -رگه اضطراب (STAI-Y)
اضطراب،نگرانی،استرس

دانلود فرم تجدید نظر شده پرسشنامه حالت -رگه اضطراب (STAI-Y)

سایر پرسشنامه های مرتبط را از همین وب سایت دنبال کنید

دانلود پرسشنامه مهارت بین فردی + پرسشنامه مشکلات بین فردی( راهنمای نمره گذاری و تفسیر ، روایی و پایایی ،  ورودی SPSS)
مشکلات رفتاری

دانلود پرسشنامه مهارت بین فردی + پرسشنامه مشکلات بین فردی( راهنمای نمره گذاری و تفسیر ، روایی و پایایی ، ورودی SPSS)

سایر پرسشنامه های بسیار کاربردی در همین وب سایت موجود است .

دانلود پرسشنامه سنجش بخشش در خانواده(پولاردو همکاران) + روایی و پایایی و نمره گذاری
عشق،ازدواج،خانواده

دانلود پرسشنامه سنجش بخشش در خانواده(پولاردو همکاران) + روایی و پایایی و نمره گذاری

سایر مقالات را از همین وب سایت دنبال کنید

دانلود پرسشنامه احساس ناکامی(Entrapment)گیلبرت و آلن (1998)
ارتباط

دانلود پرسشنامه احساس ناکامی(Entrapment)گیلبرت و آلن (1998)

دانلود سایر پرسشنامه های کاربردی در همین وب سایت

دانلود پرسشنامه سنجش میزان مهارت کنترل خشم + روایی و پایایی + نمره گذاری و تفسیر
خشم

دانلود پرسشنامه سنجش میزان مهارت کنترل خشم + روایی و پایایی + نمره گذاری و تفسیر

*

پرسشنامه تجدید نظر شده مهارت حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) (دزوریلا و همکاران، 2002) + روایی و پایایی و روش سریع نمره گذاری اختصاصی تیم سلامت و مهر
عشق،ازدواج،خانواده

پرسشنامه تجدید نظر شده مهارت حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) (دزوریلا و همکاران، 2002) + روایی و پایایی و روش سریع نمره گذاری اختصاصی تیم سلامت و مهر

سایر مهارت ها و پرسشنامه ها در وب سایت موجود است .

پرسشنامه وحشتزدگی و هراس اجتماعی  آلبانی بارلو و زینبارگ (APPQ)+ روایی و پایایی + روش نمره گذاری با طراحی جدید
ارتباط

پرسشنامه وحشتزدگی و هراس اجتماعی آلبانی بارلو و زینبارگ (APPQ)+ روایی و پایایی + روش نمره گذاری با طراحی جدید

انواع دیگر پرسشنامه ها در زمینه های مختلف در وب سایت وجود دارد .


نظرسنجی