تست و آزموندانلود پرسشنامه مهارت بین فردی + پرسشنامه مشکلات بین فردی( راهنمای نمره گذاری و تفسیر ، روایی و پایایی ،  ورودی SPSS)
مشکلات رفتاری

دانلود پرسشنامه مهارت بین فردی + پرسشنامه مشکلات بین فردی( راهنمای نمره گذاری و تفسیر ، روایی و پایایی ، ورودی SPSS)

سایر پرسشنامه های بسیار کاربردی در همین وب سایت موجود است .

دانلود پرسشنامه سنجش بخشش در خانواده(پولاردو همکاران) + روایی و پایایی و نمره گذاری
عشق،ازدواج،خانواده

دانلود پرسشنامه سنجش بخشش در خانواده(پولاردو همکاران) + روایی و پایایی و نمره گذاری

سایر مقالات را از همین وب سایت دنبال کنید

دانلود پرسشنامه احساس ناکامی(Entrapment)گیلبرت و آلن (1998)
ارتباط

دانلود پرسشنامه احساس ناکامی(Entrapment)گیلبرت و آلن (1998)

دانلود سایر پرسشنامه های کاربردی در همین وب سایت

دانلود پرسشنامه سنجش میزان مهارت کنترل خشم + روایی و پایایی + نمره گذاری و تفسیر
خشم

دانلود پرسشنامه سنجش میزان مهارت کنترل خشم + روایی و پایایی + نمره گذاری و تفسیر

*

پرسشنامه تجدید نظر شده مهارت حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) (دزوریلا و همکاران، 2002) + روایی و پایایی و روش سریع نمره گذاری اختصاصی تیم سلامت و مهر
عشق،ازدواج،خانواده

پرسشنامه تجدید نظر شده مهارت حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) (دزوریلا و همکاران، 2002) + روایی و پایایی و روش سریع نمره گذاری اختصاصی تیم سلامت و مهر

سایر مهارت ها و پرسشنامه ها در وب سایت موجود است .

پرسشنامه وحشتزدگی و هراس اجتماعی  آلبانی بارلو و زینبارگ (APPQ)+ روایی و پایایی + روش نمره گذاری با طراحی جدید
ارتباط

پرسشنامه وحشتزدگی و هراس اجتماعی آلبانی بارلو و زینبارگ (APPQ)+ روایی و پایایی + روش نمره گذاری با طراحی جدید

انواع دیگر پرسشنامه ها در زمینه های مختلف در وب سایت وجود دارد .

دانلود پرسشنامه همدلی، روایی و پایایی و تفسیر و نمره گذاری با طراحی جدید
هوش هیجانی

دانلود پرسشنامه همدلی، روایی و پایایی و تفسیر و نمره گذاری با طراحی جدید

میانگین نمرات  

دانلود پرسشنامه وسواس فکری عملی پادوآ +روایی و پایایی + طراحی پاسخنامه با سبک جدید و امکان نمره گذاری سریع
انواع وسواس

دانلود پرسشنامه وسواس فکری عملی پادوآ +روایی و پایایی + طراحی پاسخنامه با سبک جدید و امکان نمره گذاری سریع

دانلود پرسشنامه وسواس فکری عملی پادوآ- PPI - وسواس آلودگی - وسواس شستشو- وسواس نظم و ترتیب ( تقارن) - وسواس چک کردن - وسواس آسیب به خود و دیگران - وسواس خشونت- وسواس دزدی - روایی و پایایی - نمره گذاری و تفسیر - پاسخنامه با طراحی زیبا  سبک جدی...

دانلود پرسشنامه وسواس فکری عملی ونکور(VOCI )+ روایی و پایایی + طراحی زیبای پرسشنامه و پاسخنامه با سبک جدید
انواع وسواس

دانلود پرسشنامه وسواس فکری عملی ونکور(VOCI )+ روایی و پایایی + طراحی زیبای پرسشنامه و پاسخنامه با سبک جدید

طراحی زیبای پاسخنامه و سوالات با سبک جدید چهار صفحه WORD

دانلود پرسشنامه تشخیص بیش فعالی و نقص توجه ADHD کودکان + نمره گذاری و تفسیر+ روایی و پایایی و راهنمای ورود داده ها در SPSS
مشکلات رفتاری

دانلود پرسشنامه تشخیص بیش فعالی و نقص توجه ADHD کودکان + نمره گذاری و تفسیر+ روایی و پایایی و راهنمای ورود داده ها در SPSS

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد. A.    تحلیل بر اساس مولفه¬های پرسشنامه B.    تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه¬...


نظرسنجی