با 3 سوال شناخت نسبی از شخصیت خود داشته باشید

جواب ها را نخوانید زیرا مغز مانند چتر نجات عمل میکند، وقتی که باز است بهتر کار می کند.
اگر به جواب ها نگاه کنید نتیجه درستی نخواهید گرفت.

یک قلم و کاغذ بردارید و به سوالها پاسخ دهيد.

این یک تست صادقانه است که اطلاعات زیادی از خودتان به شما می دهد.
حالا شروع کنید.....!!!1- نام های این حیوانات را به ترتیب علاقه خود قراردهید:


گاو
ببر
گوسفند
اسب
خوک

2- یک کلمه برای توصیف اسامی زیر بنویسید:
سگ
گربه
موش صحرایی
قهوه
دریا

3- به کسانی فکر کنید (کسانی که شما را بشناسند و برای شما مهم باشند) و آن ها را به رنگ های زیر ربط دهید ( افراد تکراری نباشند. برای هر رنگ، نام یک فرد).
زرد
نارنجی
قرمز
سفید
سبز

توجه:

جواب های شما باید دقیقاً همانی باشند که مطلوب شماست.

حالا تعابیر و تفاسیر جواب هایتان را بخوانید.

1-
گاو یعنی "کار "
ببر یعنی "غرور و فخر "
گوسفند یعنی "عشق "
اسب یعنی "خانواده "
خوک یعنی "پول "

2-
توصیف شما از سگ، "شخصیت شماست "
توصیف شما از گربه، "شخصیت شریک زندگی تان است "
توصیف شما از موش صحرایی، "شخصیت دشمن شماست "
توصیف شما از قهوه، "تعبیر شما از رابطه زناشویی است "
توصیف شما از دریا، "زندگی خود شماست " salamatomehr

3-
زرد : "کسی که هیچ وقت فراموشش نخواهید کرد "
نارنجی : "کسی که به نظر شما دوست واقعیتان است "
قرمز : "کسی که شما به او عشق می ورزید "
سفید : "جفت روح شما "
سبز : "کسی که تا آخر عمرتان او را به خاطر خواهید داشت"

کاربران گرامی توجه داشته باشید این نوع تست ها فقط جنبه سرگرمی دارند که در اینترنت زیاد یافت می شود و تست ها و پرسشنامه هایی که جنبه علمی و درست از شخصیت دارند در همین سایت نوار اصلی قسمت تست و آزمون ( بجز قسمت خود شناسی) آورده شده که فقط در اختیار روانشناسان و مشاوران قرار داده می شود . با تشکر

 دانلود آزمون های اجرا شده  فرافکن تخصصی

دانلود آزمون های اجرا شده  عینی شخصیت

دیدگاه خود را بیان کنیدنظرسنجی