جستجوی مقالاتچقدر از اشتباهات گذشته خود درس می گیرید؟ + نمره گذاری و تفسیر تست
شناخت خود(خود شناسی)

چقدر از اشتباهات گذشته خود درس می گیرید؟ + نمره گذاری و تفسیر تست

امروز صبح قبل از اینكه از خانه خارج شوید با یكی از اطرافیان دعوای سختی داشته‌اید، بعد از این اتفاق چه واكنشی دارید؟   وقتی به محل كار می‌رسید روی كار متمركز می‌شوید و به این موضوع فكر نمی‌كنید. افسوس می&z...


نظرسنجی