دانلود کارگاه نیاز سنجی آموزش خانواده

دانلود کارگاه نیاز سنجی آموزش خانواده

دانلود رایگان نیاز سنجی آموزش خانواده

( تدریس کارگاه نیاز سنجی آموزش خانواده در جمع مدرسین منتخب آموزش خانواده خراسان رضوی آبان 98 محمد کفاش روانشناس بالینی و مدرس آموزش خانواده )

فنون مسئله یابی و نیاز سنجی

انواع مسائل و جداول تشخیصی جداگانه

جداول آماری نیاز سنجی در ابعاد فرهنگی ، آموزشی ، تفریحی ، اجتماعی و خانوادگی

اولویت بندی نیازهای آموزشی ابتدائی ، راهنمایی و دبیرستان به تفکیک نوع نیاز و نوع مقطع با جداول و نمونه پژوهش ها

پرسشنامه نیاز سنجی خانواده

چالش ها و راه کارهای افزایش مشارکت اولیاء در کلاس های آموزش خانواده


دانلود سایر فایل های مفید از همین وب سایت


دیدگاه خود را بیان کنیدنظرسنجی