دانشگاه لرستان پیشگام طرح ملی پیشگیری از خودکشی15 تا 24 سال

دانشگاه لرستان پیشگام طرح ملی پیشگیری از خودکشی15 تا 24 سال

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با بیان اینکه آمار خودکشی در ایران نصف متوسط جهانی است، شش استراتژی طرح ملی پیشگیری از خودکشی را تشریح کرد.
به گزارش سلامت و مهر به نقل از وبدا:  دکتر احمد حاجبی، در مراسم افتتاحیه برنامه پایلوت طرح ملی پیشگیری از خودکشی در استان لرستان، بیان کرد: ارتقای كمی و كیفی خدمات ارائه شده در این برنامه یكی از مهم ترین مواردی است كه بر آن تاكید داریم.

وی ادامه داد: افزایش روایی داده های ثبت شده، كاهش انگ اجتماعی مرتبط با اطلاع رسانی، مدیریت انعكاس اخبار، كاهش دسترسی به روش های خودكشی و تقویت پژوهش های مرتبط با موضوع خودكشی، سایر موارد این استراتژی ها هستند.

دکتر حاجبی با بیان اینکه شناخت از دكتر نیكبخت، رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان علت انتخاب این استان به عنوان پایلوت كشوری این طرح بود، تصریح کرد: عملكرد دانشگاه علوم پزشكی لرستان در كاهش آمار خودكشی نسبت به گذشته قابل تقدیر است.


وی اظهار كرد: خوشبختانه استان لرستان از استان های بحرانی در آمار اعلام شده فاصله گرفته است كه نشان از انتخاب درست برای پایلوت شدن طرح ملی پیشگیری از خودکشی دارد.

وی عنوان كرد: با توجه به نقش مهم اخبار منتشر شده در خصوص خودكشی بر تهییج موارد مشابه و عمومی، باید برنامه های توجیهی برای رسانه ها در مورد كیفیت انتشار اخبار تدوین و اجرا شود.

دکتر حاجبی با اشاره به این موضوع كه حلقه آویز كردن، استفاده از حشره كش ها و سایر سموم رایج ترین روش های خودكشی در كشور هستند، عنوان كرد: نقش سایر دستگاه های اجرایی به ویژه جهادكشاورزی در كاهش آمار خودكشی بسیار حائز اهمیت است.

دكتر حاجبی گفت: متأسفانه گروه سنی 15 تا 24 سال بیش ترین آمار اقدام به خودكشی در جهان و كشور هستند.

وی افزود: آموزش و پرورش و وزارت علوم، برای پیشگیری و مقابله با این پدیده باید وزارت بهداشت را همراهی كنند.

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، آمار خودكشی در ایران را نصف متوسط جهانی اعلام كرد و گفت: هر چند آمار ما از متوسط جهانی کمتر است، اما حتی یك مورد از این پدیده نیز قابل قبول نبوده و باید برای جلوگیری از آن اقدام كرد .
مرجع : وبدا

دیدگاه خود را بیان کنید